Σεμινάρια για φανοποιούς – βαφείς

Ο Συνεταιρισμός, σε συνεργασία με τους προμηθευτές/συνεργάτες του, διοργανώνει σεμινάρια ώστε οι επαγγελματίες να έχουν τη πληρέστερη ενημέρωση και να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για τα προϊόντα, τις διαδικασίες καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο.

Τα σεμινάρια είναι θεωρητικά και πρακτικά και πραγματοποιούνται στην έδρα του Συνεταιρισμού, αλλά και στις εγκαταστάσεις των συνεργατών μας. Η θεματολογία των σεμιναρίων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, όπως παρουσίαση προϊόντων, διαχείριση φανοβαφείου, μεθοδολογία και διαδικασία εργασιών, τεχνικά θέματα, οικονομικά θέματα κλπ.

Ο Συνεταιρισμός ενημερώνει πάντα τους επαγγελματίες για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων. Συνεχή ενημέρωση υπάρχει στην ιστοσελίδα μας αλλά και στο κατάστημά μας.

Αν επιθυμείτε τη διεξαγωγή ενός σεμιναρίου με ένα συγκεκριμένο θέμα που σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε γράψτε εδώ το θέμα και στείλτε το ……