06/07/2011

Σεμινάρια για φανοποιούς – βαφείς

Ο Συνεταιρισμός, σε συνεργασία με τους προμηθευτές/συνεργάτες του, διοργανώνει σεμινάρια ώστε οι επαγγελματίες να έχουν τη πληρέστερη ενημέρωση και να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για τα προϊόντα, τις διαδικασίες καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο.

Τα σεμινάρια είναι θεωρητικά και πρακτικά και πραγματοποιούνται στην έδρα του Συνεταιρισμού, αλλά και στις…