ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παρέχονται μεγαλύτερες εκπτώσεις σε αρκετά είδη των εταιριών 3M, SPIES HECKER, STANDOX, BODY, που αφορούν χρώμα, ταινίες, βερνίκια, σκληρυντές, αστάρια κλπ. Επωφεληθείτε μεγαλύτερων εκπτώσεων αγοράζοντας απλά ένα ή δύο παραπάνω τεμάχια.