Εγγραφή νέου μέλους

Η διαδικασία εγγραφής νέου μέλους είναι εύκολη και απλή. Ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διαχείριση του Συνεταιρισμού. Στη συνέχεια, η αίτηση εγγραφής πρέπει να γίνει δεκτή από το Δ.Σ. και η διαδικασία ολοκληρώνεται με έγκριση από την Γ.Σ. των συνεταίρων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά