Οικονομικά στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 (Download)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 (Download)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 (Download)