ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Προσφέρονται ειδικές εκπτώσεις σε συνταξιούχους ανάλογα με τα είδη αγοράς και τις τρέχουσες προσφορές.